مسابقات اخیر

مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم سرباز ولایت
مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم سرباز ولایت

۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال         شروع

مسابقه کتابخوانی "من و کتاب"
مسابقه کتابخوانی "من و کتاب"

۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال         شروع

مسابقه کتابخوانی بسیج راز عشق و ایمان
مسابقه کتابخوانی بسیج راز عشق و ایمان

۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال         شروع

مسابقه کتابخوانی 500 نکته درباره مطالعه
مسابقه کتابخوانی 500 نکته درباره مطالعه

۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۰۰:۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال         شروع

مسابقات بیشتر

تماس با ما